5 apr. 2010

Godtemplarhuset med tinnar och torn i korsningen Köpmangatan - Westergatan (senare namn Stationsgatan) i Haparanda. Huset användes flitigt av samskolan elever under 1910 talet och försvann efter en brand år 1942.
Bilden tillhör Doris Olsson i Sandviken.

Här pågår en fotbollsmatch mitt på Torget i Haparanda omkring tiden 1910. Idrottsutövning skedde vanligtvis på Torget men flyttades senare till annan plats.
Bilden tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Haparanda samskola byggdes år 1905 och de första eleverna med realexamen släpptes år 1909. Bakom samskolan syns Godtemplarhuset med tinnar och torn.

Bilden tillhör Doris Olsson i Sandviken.

4 apr. 2010

Starens skolbyggnad i Haparanda

I början av 1960 talet kom Haparanda att vara en stor skolort med många utbildningar och utbildningsvägar. Upptagningsområden var hela Tornedalen och många elever kom till Haparanda även från övriga Norrbotten. Behovet av utbildad arbetskraft var enormt under tidigt 60 tal. En av frontfigurerna för utbildningar i Haparanda var förre rektorn Gustav Svanberg. Yrkesutbildningar, handels- och kontorsutbildningar, tekniska utbildningar, m,fl. tillkom under Svanbergs tid.
Nedanför Östra Kyrkogatan byggdes bl.a. skollokal för de tekniska utbildningarna maskin-, el-, tele- och byggteknik, handels- och kontorsutbildningar och hushållsutbildning.
Bilden tillhör Doris Olsson i Sandviken.